Η Λάμψακος στα παράλια του Ελλησπόντου, συνέχισε να αναπτύσσεται μετά την αποχώρηση των Ελλήνων. Στην αρχή οι κάτοικοι δυσκολεύτηκαν, καθώς δεν υπήρχαν άτομα που να γνωρίζουν τα εμπορικά επαγγέλματα και όλες τις μικροδουλειές για τις οποίες ήταν υπεύθυνοι οι Έλληνες. Για παράδειγμα, αναγκάστηκαν να φέρουν ένα Έλληνα από την Ίμβρο, για να τους δείξει πως λειτουργεί ο ηλεκτρικός μύλος, ο οποίος μετά την αποχώρηση του Έλληνα μυλωνά εγκαταλείφθηκε. Καθώς η θρησκεία των μουσουλμάνων απαγορεύει το αλκοόλ, η καλλιέργεια της αμπέλου, για την οποία ήταν αποκλειστικά αρμόδιοι  οι Έλληνες διακόπηκε. Επίσης, ξεριζώθηκαν όλες οι ελιές και οι Τούρκοι κράτησαν μόνο ελάχιστες για προσωπική τους χρήση.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>